Det blev desværre et rigtig dårligt år for jordbruget. Marts måned blev så varm og tør, at vi måtte vande solbærbuskene. April blev kold og regnfuld, og for første gang i 18 år lykkedes det mig ikke at indfange humlebi dronninger til bestøvning af solbær blomsterne.

I efteråret 2011 nåede vi ikke af få luget ukrudt omkring solbærbuskene. Derfor var ukrudt et kæmpe problem igennem hele sæsonen. Den 26. april blev solbærbuskene, der stod i fuld blomst, ramt af en kraftig haglbyge, som resulterede i et udbyttetab på 30 – 40 procent. Solbærhøsten foregik den 8. august. På grund af haglskade, manglende bestøvning af blomsterne og for meget ukrudt, blev det et skuffende høstresultat på kun 2.130 kg. Belært af sidste års erfaringeer har vi i efteråret foretaget ukrudtsbekæmpelse tre gange med hakkejern.

Jeg er sikker på, at 2013 bliver et godt år med mange humlebier og mange bær på buskene.