Det var en god oplevelse at se den kraftfulde måde rødkløveren etablerede sig på. Vi havde i 2014 sået den mellem solbærrækkerne af to årsager: For det første påbegynder rødkløveren dens blomstersætning, når solbærbuskene er afblomstrede. Det giver den store fordel, at humlebierne fortløbende har relativ nem adgang til pollen og nektar. For det andet producerer rødkløveren, der er en bælgplante, kvælstof via knoldbakterierne, som successiv frigives til solbærbuskene.
En lang tørke i foråret gjorde det nødvendigt at vande solbærbuskene. Hvis vi ikke havde vandet, ville det have medført et stort blomstertab og hermed mindre høstudbytte.

Desværre blev vi i begyndelsen af maj udsat for nattefrost, da solbærbuskene var i blomst. Det er andet år i træk, vi har fået frostskader i blomstringsperioden. Vi har høstet nogle erfaringer, som vi har taget ved lære af, og har lavet et lille beredskab til blomstringsperioden i 2016, hvor vi i de nætter der er frostvarsel vil udbringe ca. 15 grader varmt vand hen over buskene. Det skal ske i tidsrummet kl. 03 – 07 hvor der er koldest.
I løbet af april måned indfangede jeg sammen med to af mine børnebørn (Andreas og Nicky) ca. 30 humlebidronninger, som blev udsat i solbærplantagen til bestøvning af buskenes blomster. En god bestøvning af blomsterne har stor betydning for høstudbyttet. Som et supplement købte jeg 6 færdige humlebi boer til udsætning i solbærplantagen.

De biodynamiske præparater blev udbragt i forbindelse med påsken (humus på jorden) og i slutningen af juni (kisel på solbærbuskene). Specielt i år kunne vi se en stor effekt af kiselbehandlingen, idet det gav en meget ensartet modning af solbærrene. Derfor var det også en flot kvalitet af solbær vi kunne høste den 6. august.

2015 var som altid et spændende år! Jeg ser meget frem til alle oplevelserne i 2016.